M E N U

Zoznam tried

Názov
I.AB Triedny učiteľ Ing. Anna Briškárová, PhD.
I.DK Triedny učiteľ Mgr. Marián Michael Mackovič
I.HA Triedny učiteľ Ing. Eva Plančárová
I.HB Triedny učiteľ Mgr. Oľga Tomanková
I.VE Triedny učiteľ Mgr. Katarína Láskavá
II.AB Triedny učiteľ Ing. Drahomíra Melicherčíková
II.DK Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Psotová
II.HA Triedny učiteľ Ing. Ľuba Englerová
Foto
II.HB Triedny učiteľ Mgr. Lívia Mešková
Foto
III.AB Triedny učiteľ Mgr. Oľga Kubišová
Foto Foto
III.DK Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Pániková
Foto
III.HA Triedny učiteľ Ing. Katarína Čunderlíková
Foto Foto
III.HB Triedny učiteľ Mgr. Róbert Štrbák
Foto Foto
IV.DK Triedny učiteľ Ing. Iveta Danišová
Foto
IV.H Triedny učiteľ Mgr. Eva Budová
Foto Foto Foto Foto Foto
V.HA Triedny učiteľ Ing. Miriam Jančová
Foto Foto
V.HB Triedny učiteľ Mgr. Štefánia Matušková
Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.07.2018

Novinky

Kontakt

  • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU BANSKÁ BYSTRICA
    ŠKOLSKÁ 5, 975 90 BANSKÁ BYSTRICA
  • 048/470 04 41

Fotogaléria