M E N U

Zoznam tried

Názov
I.AB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Drahomíra Melicherčíková
I.DK Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Psotová
I.HA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľuba Englerová
I.HB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Trnavská
I.VE Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomíra Kubašková
II.AB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Kubišová
Foto
II.DK Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Pániková
II.HA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Katarína Čunderlíková
Foto
II.HB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Róbert Štrbák
Foto
II.VE Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Plančárová
III.AB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Láskavá
III.DK Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Iveta Danišová
Foto
III.H Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Budová
Foto Foto Foto Foto Foto
IV.DK Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Bambúchová
Foto
IV.HA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Miriam Jančová
Foto
IV.HB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefánia Matušková
Foto
V.HA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Michael Mackovič
Foto
V.HB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Bešťáková
Foto

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.05.2018

Novinky

Kontakt

  • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU BANSKÁ BYSTRICA
    ŠKOLSKÁ 5, 975 90 BANSKÁ BYSTRICA
  • 048/470 04 41

Fotogaléria