• Vitajte na webstránke našej školy

    SOŠ HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU v Banskej Bystrici ponúka štúdium v učebných i študijných odboroch hotelová akadémia, čašník/servírka, kuchár, kaderník, vlasová kozmetika, spoločné stravovanie. Od šk. roka 2018/2019 ponúkame aj DUÁLNE VZDELÁVANIE v študijných odboroch čašník/servírka a kuchár.
   • Pracoviská praktického vyučovania

    Naši žiaci nadobúdajú praktické zručnosti na viacerých školských pracoviskách odborného výcviku, ako je napríklad Restaurant BELVEDER, jedáleň a bufet Okresného úradu, Kaderníctvo ELEGANCIA, ale aj v niekoľkých ďalších zmluvných hotelových a reštauračných zariadeniach v Banskej Bystrici a jej blízkom okolí.
    Čítať viac
   • Mobilná aplikácia

    Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    Čítať viac
   • Duálne vzdelávanie

    V aktuálnom školskom roku zabezpečujeme duálne vzdelávanie v študijných odboroch ČAŠNÍK, SERVÍRKA a KUCHÁR. Žiaci nielen študujú v škole, ale zároveň praxujú aj vo firme, s ktorou majú podpísanú učebnú zmluvu.
  • Novinky

     • BIELA PASTELKA

      V spoločnosti sa často skloňuje otázka pomoci zdravotne znevýhodneným ľuďom. Môžeme pomáhať zapojením sa do charitatívnych zbierok, konkrétnou pomocou pri každodenných samoobslužných činnostiach, svojou prítomnosťou či prejaveným záujmom o ich život, ako aj svojou pomocou o ich lepšie zapojenie sa do spoločnosti. Nepoznané v nás vzbudzuje obavy.

     • ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL AKO PREVENCIA RAKOVINY PRSNÍKA - PREDNÁŠKA

      Dňa 18. 9. 2020 sa na našej škole uskutočnila prednáška Zdravý životný štýl ako prevencia rakoviny prsníka, v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v BB. Prednášky sa zúčastnili žiačky II.AB triedy. Okrem nových zaujímavých informácií si mohli prezrieť aj model prsníka a dozvedeli sa, ako predchádzať tejto zákernej chorobe. Súčasťou prednášky boli informácie o zdravom spôsobe života bez fajčenia, ktoré do veľkej miery môže negatívne ovplyvniť zdravotný stav každého z nás.

     • Poďakovanie učiteľom pri príležitosti odchodu do dôchodku

      V mene predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja podpredseda BBSK Ondrej Lunter pozval na stretnutie na Radnicu mesta Banská Bystrica učiteľov, ktorí v tomto roku odišli do dôchodku. Osobne im poďakoval za celoživotný prínos vo vzdelávaní a výchove mladých generácií v našom kraji.
      Z našich kolegov sa udalosti zúčastnili PaedDr. Zdena Martuliaková, Mgr. Viera Bešťáková a RNDr. Jozef Grom.
      Aj my im touto cestou ešte raz ďakujeme za ich profesionálny, ale hlavne ľudský prístup v nádhernom a dôležitom povolaní učiteľa.

     • Účelové cvičenie 2020

      Úvodné dni nového školského roka sme sa rozhodli stráviť na čerstvom vzduchu a využiť tak poslené horúce dni tohto leta. Výstupy na Vartovku či pod Suchý vrch nám rozhodne dali zabrať, ale určite stáli za to. Takéto akcie stmelujú školský kolektív.
      Viac z atmosféry nájdete v albume Účelové cvičenie 2020.

     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2020/2021

      Tento školský rok sme otvárali za výnimočných podmienok, najmä čo sa týka hygienických opatrení. Preto sme tak napokon urobili v dvoch etapách a prostredníctvom školského rozhlasu. Žiaci pri vstupe do budovy školy prechádzali kontrolou merania telesnej teploty a namierili si to rovno do svojich učební, všetci s rúškami na tvárach.
      Po doznení štátnej hymny Slovenskej republiky nasledoval príhovor novej pani riaditeľky Ing. Ľuby Englerovej, ktorá okrem iného privítala medzi nami aj nových žiakov tried prvého ročníka, ale aj nových členov pedagogického zboru.
      Záver rozhlasového vysielania patril pokynom organizácie teoretického a praktického vyučovania, ako aj inštrukciám ohľadom najbližších dní.
      Veríme, že v tomto školskom roku sa vyhneme niekoľkomesačnému zatvoreniu školských zariadení a budeme ho môcť prežiť všetci spolu a plnohodnotne bez väčších obmedzení. Už teraz sa totiž tešíme na v

     • Riaditeľkou našej školy sa stala Ing. Ľuba Englerová

      Na základe poverenia od predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Jána Luntera bola s platnosťou od 1. marca 2020 dočasne poverená výkonom funkcie riaditeľky školy Ing. Ľuba Englerová. Toto poverenie si prevzala z rúk riaditeľa odboru školstva BBSK Ing. Miroslava Martiša.
      Ing. Englerová pôsobila na našej škole ako zástupkyňa riaditeľa školy pre odborné predmety teoretického vyučovania, neskôr ako inšpektorka Školského inšpekčného centra Banská Bystrica a napokon opäť na našej škole ako zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie.

      Pripomeňme, že predchádzajúci riaditeľ školy RNDr. Ján Vašaš sa vzdal svojej funkcie a rozhodol sa odísť do dôchodku zo zdravotných dôvodov. Na čele školy stál od 1. októbra 2009. V lete 2019, po úspešnom výberovom konaní, obhájil svoju funkciu do tretice. Vykonávať ju mal do konca školského roka 2023/2024.

  • Zvonenie

   Pondelok 28. 9. 2020
  • Fotogaléria

   • Účelové cvičenie 2020
   • Darovali sme Valentínsku kvapku krvi
   • Interbeauty 2020
   • Učili sme variť žiakov na ZŠ Spojová
   • Varenie s reštauráciou ALANDA
   • DANUBIUS GASTRO A ITF SLOVAKIATOUR
   • Slovak Barista Cup 2019
   • D. O. D. 2019
   • Zasaď si svoj strom