• Duálne vzdelávanie

   V aktuálnom školskom roku zabezpečujeme duálne vzdelávanie v študijných odboroch ČAŠNÍK, SERVÍRKA a KUCHÁR. Žiaci nielen študujú v škole, ale zároveň praxujú aj vo firme, s ktorou majú podpísanú učebnú zmluvu.
  • STALO SA - NEWS

     • Naši žiaci získali základy podnikavosti v Rozbehni sa! Academy

      Dňa 18. decembra k nám zavítal tím Rozbehni sa!. Ten pre našich žiakov z radov tretiakov a štvrtákov zorganizoval poldenné Biznis fórum. Žiaci sa na prípadovej štúdii učili, ako rozbehnúť biznis nápady rýchlo a lacno.

      🚀 Od vymýšľania nápadu až k prvým objednávkam

      Žiaci vedení odborníkmi z praxe krok po kroku prechádzali procesom od vymyslenia nápadu, cez tvorbu biznis modelu, prieskum konkurencie, cenotvorbu, zákaznícky prieskum a testovací web. Všetky úlohy boli interaktívne rozpracované na prípadovej štúdii žiačky Zuzky, ktorá ako stredoškoláčka absolvovala Rozbehni sa! inkubátor s nápadom Esencit, prenosnou aromaterapiou. Tej sa s našou pomocou podarilo otestovať životaschopnosť jej nápadu len za 75 hodín a 75€ priamych nákladov. Po spustení kampane napokon predala vyše 3000 kusov.

     • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

      V utorok 28. novembra 2023 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka.

      Výhercovia v jednotlivých kategóriách:

      2D

      • Antonia Barbara Pace, II. D, 1. miesto, (56,0 bodov)
      • Veronika Farkašová, II. D, 2. miesto, (48,5 bodov)
      • Viktor Husák, IV. DK, 3. miesto, (46,5 bodov)

      2A

      • Ester Ža
     • EXKURZIA V GREENTECHU

      Dňa 11. 10. 2023 sa žiaci I.H triedy a II.H triedy zúčastnili exkurzie do prevádzky na druhotné spracovanie plastových obalov – Greentech, Slovakia. Spolu s triednymi učiteľkami Mgr. Faturíkovou a Mgr. Pánikovou sa naši žiaci oboznámili, ako sa z plastových fliaš vyrába druhotná surovina – plastové vločky, vhodné na výrobu nových plastových výrobkov. Videli celý proces triedenia, umývania, spracovania plastových obalov a aj následnej kontroly kvality plastových vločiek.

     • NA VEĽTRHU POMATURITNÝCH MOŽNOSTÍ

      V utorok 10. októbra 2023 sa žiaci maturitného ročníka študijného odboru hotelová akadémia zúčastnili spolu s vyučujúcou Ing. Miriam Jančovou Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus – Akadémia. Veľtrh sa konal v priestoroch výstaviska Incheba Expo v Bratislave.

      Žiaci mali skvelú príležitosť oboznámiť sa s rozsiahlou ponukou štúdia po maturite a osobne sa stretli so zástupcami slovenských aj zahraničných univerzít a vysokých škôl. Pre žiakov, ktorí uvažujú nad ďalším štúdiom, bola účasť na veľtrhu možnosťou informovať sa a zúčastniť sa prednášok, poradenského servisu a testovania ich schopností.

     • VYSADILI SME 58 "STROMČEKOV"

      V mesiaci október sa žiaci triedy IV.HB zapojili do skrášlenia areálu našej školy a vysadili spolu 58 stromčekov – 8 javorov mliečnych, 25 zobov vtáčích a 25 tisov obyčajných.

      Oboznámili so zásadami správneho sadenia stromčekov, v praxi si vyskúšali svoju fyzickú kondíciu, ktorá je potrebná pri záhradných úpravách, a v neposlednom rade zažili aj radosť z dobre vykonanej práce.

  • Zvonenie

   Sobota 24. 2. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje