M E N U

Zoznam tried

Názov
I.AB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anna Briškárová, PhD.
I.DK Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Michael Mackovič
I.HA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Plančárová
I.HB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Tomanková
I.VE Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Láskavá
II.AB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Drahomíra Melicherčíková
II.DK Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Psotová
II.HA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľuba Englerová
Foto
II.HB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lívia Mešková
Foto
III.AB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Kubišová
Foto Foto
III.DK Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Pániková
Foto
III.HA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.Ing.Katarína Čunderlíková
Foto Foto
III.HB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Róbert Štrbák
Foto Foto
IV.DK Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Iveta Danišová
Foto
IV.H Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Budová
Foto Foto Foto Foto Foto
V.HA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Miriam Jančová
Foto Foto
V.HB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefánia Matušková
Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kontakt

  • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU BANSKÁ BYSTRICA
    ŠKOLSKÁ 5, 975 90 BANSKÁ BYSTRICA
  • 048/470 04 41

Fotogaléria